Streszczenia do numeru 4/2011

Do pobrania: 4/2011 – wersja elektroniczna

 

Wojciech Bąkowski

ZNACZENIE KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO W ZARZĄDZANIU REGIONALNYM TRANSPORTEM ZBIOROWYM 

Struktura kapitału intelektualnego, jako elementu wartości niematerialnej organizacji- przedsiębiorstwa. Zadania kapitału intelektualnego w działalności organizatora przewozów. Rola kapitału ludzkiego, kapitału społecznego i kapitału organizacyjnego w strukturze systemu regionalnego transportu zbiorowego. Przesłanki zapotrzebowania na pracowników z wiedzą o zarządzaniu transportem zbiorowym w regionie.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, regionalny transport zbiorowy, kapitał intelektualny

 

Michał Beim

DOŚWIADCZENIA KRAJÓW NIEMIECKOJĘZYCZNYCH W ZAKRESIE STREFOWEGO USPOKAJANIA RUCHU

Filozofia uspokajania ruchu. Strefy zamieszkania. Strefy ruchu „tempo 30”. Ulice rowerowe. Planowanie ulic typu „shared space”. Nocne uspokajanie ruchu. Egzekucja prawa. Transport publiczny, ruch rowerowy i pieszy w strefach uspokojonego ruchu. Wskazówki dla zmian w polskim prawie.

Słowa kluczowe: transport miejski, uspokojenie ruchu, transport publiczny, ruch rowerowy, ruch pieszy

 

Ireneusz Celiński

DETERMINANTY RUCHU DROGOWEGO

Badanie wpływu kilku zmiennych na poziom ruchu drogowego w konurbacji górnośląsko-zagłębiowskiej (ceny paliw i gazu, wskaźnik motoryzacji, dochody ludności, wskaźnik ruchliwości). Badanie hipotez o korelacji zmiennych z natężeniem ruchu drogowego. Wyniki obliczeń dla fragmentu Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku tunelu pod rondem im. gen. J. Ziętka. Dane do obliczeń z lat 2007 -2010.

Słowa kluczowe: inżynieria ruchu, natężenie ruchu drogowego

 

Przemysław Śleszyński, Marcin Stępniak, Magdalena Górczyńska

SIEĆ AUTOBUSOWA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

Przebieg linii autobusowych. Rozmieszczenie i dostępność przystanków dla ludności wiejskiej. Natężenie ruchu autobusowego. Działalność przewoźników. Baza połączeń autobusowych i przystanków w województwie.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, regionalny transport zbiorowy, komunikacja autobusowa,

 

Jacek Szołtysek, Grażyna Trzpiot

PREFERENCJE KOMUNIKACYJNE STUDENTÓW JAKO PRZESŁANKI KSZTAŁTOWANIA PROGRAMÓW MOBILNOŚCIOWYCH

Istota zachowań komunikacyjnych. Pożądany sposób pokonywania przestrzeni miejskiej. Metodologia badania poglądów i opinii studentów umożliwiającego zwiększenie skuteczności kształtowanie zachowań komunikacyjnych. Wyniki badań w jednej z uczelni w Wałbrzychu.

Słowa kluczowe: zachowania komunikacyjne, preferencje , mobilność

 

Piotr Piątkowski, Tomasz Heese , Magdalena Kaczorkiewicz, Adam Boguski, Paweł Zdoliński, Ewa Kasperska, Norbert Chamier-Gliszczyński, Maria Pelc

BADANIA BEZPIECZEŃSTWA MIEJSKIEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W RAMACH PROJEKTU CIVITAS RENAISSANCE

Bezpieczeństwo pojazdów miejskiego transportu zbiorowego. Bezpieczeństwo bierne i czynne. Wypadki z udziałem pojazdów transportu zbiorowego. Ankietowe badania bezpieczeństwa miejskiego transportu zbiorowego w Szczecinku.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, bezpieczeństwo