Streszczenie do numeru 2/2012

Do pobrania: 2/2012 – wersja elektroniczna

 

Maciej Kruszyna

Zintegrowane węzły przesiadkowe kolejowo-drogowe przy małych stacjach i przystankach kolejowych

Rola węzłów przesiadkowych w transporcie zbiorowym. Węzły przy małych stacjach i przystankach kolejowych. Rozplanowanie stanowisk postojowych dla autobusów – zastosowanie krawędzi piłowej.

Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, węzeł przesiadkowy

 

Zofia Bryniarska, Wiesław Starowicz

Wykorzystanie przystanków sieci komunikacji autobusowej w Krakowie

Charakterystyka sieci komunikacji autobusowej. Dostępność przestrzenna i demograficzna sieci autobusowej. Liczba pasażerów wsiadających i wysiadających na przystankach. Charakterystyka przystanku o największej liczbie obsługiwanych pasażerów – Nowy Kleparz.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, komunikacja autobusowa, przystanek komunikacyjny

 

Adam Radzimski

Ruch pieszy i rowerowy jako elementy systemu zrównoważonego transportu miejskiego w Kopenhadze

Charakterystyka miasta i systemu ruchu rowerowego. Polityka rowerowa miasta. Polityka parkingowa miasta. Uspokajanie ruchu samochodowego.

Słowa kluczowe: zrównoważony transport, transport miejski, ruch pieszy, ruch rowerowy

  

Radosław Bul 

Rozwój infrastruktury tramwajowej Poznania jako element programu inwestycyjnego miasta gospodarza turnieju EURO 2012

Sieć tramwajowa Poznania – historia, stan obecny oraz plany rozwoju. Rozbudowa sieci tramwajowej – przedłużenie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju do Dworca PKP, budowa trasy i zajezdni tramwajowej na Franowie,

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, komunikacja tramwajowa,  infrastruktura tramwajowa

 

Marek Bauer

Wydzielone pasy autobusowe realizacją  uprzywilejowania pojazdów transportu publicznego w ruchu

Rodzaje pasów autobusowych. Korzyści płynące z wydzielania pasów autobusowych. Uwarunkowania dla stosowania wydzielonych pasów autobusowych. Zidentyfikowane problemy związane z funkcjonowaniem wydzielonych pasów autobusowych w polskich miastach.

Słowa kluczowe: transport miejski, komunikacja autobusowa, priorytety dla transportu zbiorowego, wydzielone pasy autobusowe