Streszczenia do numeru 2/2011

Do pobrania: 2/2011 – wersja elektroniczna

 

Radosław Bąk

Analiza przepustowości przystanków autobusowych

Cele analiz przepustowości przystanków. Kryteria przepustowości projektowej przystanków. Propozycja aktualizacji metody wyznaczania przepustowości przystanku. Przykłady obliczeń przepustowości przystanku autobusowego.

Słowa kluczowe: infrastruktura transportu, infrastruktura transportu zbiorowego, przystanek,

 

Michał Beim

Transport kolejowy jako element rozwoju regionalnego w Szlezwiku-Holsztynie

Regionalizacja przewozów kolejowych w Niemczech. Transport kolejowy jako element zrównoważonego rozwoju regionów. Regionalny transport kolejowy w Szlezwiku-Holsztynie.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport kolejowy, regionalizacja przewozów

 

Jarosław Witkowski, Bartłomiej Rodawski, Tomasz Kołakowski

Uproszczona metodyka diagnozowania popytu i jakości transportu zbiorowego w dużych aglomeracjach miejskich

Cel i zakres badań miejskiego transportu zbiorowego. Etapy badań przewozów  i ich charakterystyka. Zalety i wady uproszczonej metodyki diagnozowania miejskiego transportu zbiorowego.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, badania przewozów, jakość przewozów

 

Szarata Andrzej

Kalibracja więźby ruchu w oparciu o pomiary przekrojowe

Streszczenie: Założenia estymacji więźby ruchu przy wykorzystaniu pomiarów przekrojowych. Problematyka korekty elementów więźby ruchu. Przykład zastosowania procedury kalibracji więźby ruchu.

Słowa kluczowe: więźba ruchu, rozkład ruchu w sieci, zbiory rozmyte

 

Krzysztof Grzelec, Hubert Kołodziejski

Rozliczenie przychodów z biletów zintegrowanych pomiędzy organizatorów przewozów na podstawie badań marketingowych zachowań transportowych pasażerów

Zakres integracji transportu miejskiego. Rozliczenia realizowane w ramach integracji taryfowo-biletowej. Algorytm podziału przychodów ze wspólnych biletów w Metropolii Zatoki Gdańskiej.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, integracja przewozów, zintegrowany bilet

 

Ryszard Rakower, Jakub Łabędzki, Jędrzej Gadziński

Konkurencyjność ruchu rowerowego w przestrzeni miejskiej

Prędkości ruchu rowerowego w świetle badań polskich i europejskich. Wyniki badań ruchu rowerowego w Poznaniu. Ruch rowerowy a inne sposoby podróżowania. Oczekiwane przez mieszkańców kierunki polityki rowerowej miasta.

Słowa kluczowe: transport miejski, ruch rowerowy, konkurencyjność przewozów