Abstract 6/2011

 

Michał Beim, Paweł Wiśniewski

Pilot researches on the bicycle traffic in Toruń

Goals and methodology of researches. Bicycle traffic in comparison to other traffics. Bikers’ demographic structure.

Key words:  urban traffic, bicycle traffic.

 

Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, Maciej Szymczak

Results of researches on information sources concerning public transport in the city

Information services for travelers. Evaluation of information sources usefulness for users of public transport.

Key words: passenger transport, public transport, information

 

Piotr Piątkowski, Tomasz Heese, Magdalena Kaczorkiewicz, Adam Boguski, Paweł Zdoliński, Ewa Kasperska, Norbert Chamier-Gliszczyński, Maria Pelc

Implementation of the task of the public transport development in the framework of the CiViTAS Renaissance project in Szczecinek

Characteristics of the task: „clean minibuses introduction into public transport”. Evaluation of the reduction of the exhaust gases emmision and the noise in the city.

Key words: passenger transport, public transport, bus vehicles

 

Kaszubowski Daniel

Development of the metropolitan public transport system on the example of the Portland agglomeration in the USA

Appraisal of the collective public transport in the Portland agglomeration.

Tools for constant change of travelling means of the agglomeration inhabitants.

Key words: urban transport, public transport, sustainable development

 

Marcin Połom

Cofinanced by the EU funds project of revitalisation and development of trolleybus transport in Gdynia

Trolleybus urban system. Scope of the investment and its implementation. Evaluation of changes in the public transport system after the implementation of the project.

Key words: passenger transport, public transport, trolleybus transport

 

Tomasz Chaberko, Paweł Kretowicz

Competitiveness in the local public transport and social function of the bus carriages (on the example of the Gorlice poviat)

Competitiveness of the public and private carriers. Competitiveness in the referrence to number and frequency rides of vehicles, price, travel duration and fares

Key words: passenger transport, regional transport, competitiveness

 

Wojciech Bąkowski

Dyskusyjne problemy zawarte w artykule Jacka Szołtyska i Grażyny Trzpiot pt: Preferencje komunikacyjne studentów, jako przesłanki kształtowania programów mobilnościowych (Transport Miejski i Regionalny nr 4/2011)

Controversial issues in the article by Jacek Szołtysek and Grażyna Trzpiot entitled: Student’s transport preferences as premises for developing of mobility programmes (Transport Miejski i Regionalny nr 4/2011)

 

Jacek Szołtysek, Grażyna Trzpiot

Odpowiedź na polemikę prof. W. Bąkowskiego w sprawie artykułu pt: Preferencje komunikacyjne studentów, jako przesłanki kształtowania programów mobilnościowych

Response to the polemic of Professor W. Bąkowski concerning the article: Student’s transport preferences as premises for developing of mobility programmes