Streszczenia do numeru 9/2004

 

MARIAN TRACZ , KONRAD MALICKI

Formy zieleni i uwarunkowania jej stosowania w ulicach

Uwarunkowania stosowania różnych form zieleni ulicznej, w szczególności trawników, krzewów i pnącz oraz drzew. Wśród uwarunkowań stosowania zieleni omówione utrzymanie zieleni, warunki życia roślin w środowisku ulicznym, oddziaływanie zieleni na psychikę człowieka oraz tłumienie hałasu

Słowa kluczowe: ulice, zieleń, miasto 

 

STANISŁAW GACA , REMIGIUSZ WOJTAL

Wpływ filtrowania potoków ruchu przez sygnalizację świetlną  na przepustowość skrzyżowań z pierwszeństwem przejazdu

Wyniki symulacyjnych badań wpływu filtrowania potoków ruchu przez sygnalizacje na przepustowość sąsiednich skrzyżowań z pierwszeństwem przejazdu. Analityczny model szacowania przepustowości relacji podporządkowanych przy występowaniu oddziaływania sąsiednich skrzyżowań z sygnalizacją. Analizy czułości tego modelu na zmiany wartości wybranych parametrów ze zbioru danych wejściowych.

Słowa kluczowe: transport drogowy, ruch pojazdów, skrzyżowanie, przepustowość

 

MACIEJ KRUSZYNA

Tramwaje na Starym Mieście we Wrocławiu

Rozważania na temat możliwości wprowadzania tramwajów do centrów miast. Tłem do rozważań jest koncepcja rozwiązania przyjęta we Wrocławiu wzbogacona autorskimi propozycjami podejścia do rozwiązania problemu.

Słowa kluczowe: stare miasto, tramwaj, Wrocław, planowanie

 

JANUSZ KWIECIEŃ, ADAM BUJARKIEWICZ, MARCIN MALINOWSKI   

System monitorowania punktualności ruchu pojazdów z wykorzystaniem GIS/GPS

Koncepcja systemu monitorowania punktualności ruchu pojazdów transportu zbiorowego w mieście z wykorzystaniem GPS. Charakterystyka poszczególnych aplikacji systemu. Uwagi o warunkach wdrażania systemu w Bydgoszczy

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, punktualność, GPS, GIS

 

BOŻENA GRAD

Konkurencyjności regionalnego transportu publicznego – uwarunkowania prawne i finansowe

Rozważania na temat uwarunkowań prawnych i finansowych konkurencyjności regionalnego transportu publicznego. Uwzględniony podział  branżowy  na transport kolejowy i drogowy.

Słowa kluczowe: Transport publiczny, transport drogowy, transport kolejowy, konkurencyjność

 

Informacje  SITK

Wnioski złożone w programie ZPORR  
Komitet Sterujący ds. Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport