Streszczenia do numeru 10/2004

 

KATARZYNA HEBEL, OLGIERD WYSZOMIRSKI  

Bariery w integracji zbiorowego lokalnego transportu z regionalnym

Identyfikacja barier w integracji transportu lokalnego i regionalnego – bariery formalno-prawne, ekonomiczno-finansowe, techniczno-eksploatacyjne,  społeczno-polityczne. Kierunki działań zmierzających do przełamania barier integracji transportu lokalnego i regionalnego. Przykłady barier na podstawie województwa gdańskiego

      Słowa kluczowe: transport publiczny, transport regionalny, integracja

 

JAN FRIEDBERG

Stan prawny lokalnego transportu zbiorowego w Polsce w świetle nowelizowanego prawa Unii Europejskiej

Aktualny system prawny regulujący funkcjonowanie transportu publicznego. Prawo polskie na tle prawa unijnego. Możliwości zastosowania doświadczeń europejskich w Polsce.

       Słowa kluczowe: transport publiczny, przewoźnik, zarządzanie

 

MARIAN TRACZ , KONRAD MALICKI

Uwarunkowania techniczne stosowania wybranych form zieleni ulicznej

Etapy procesu wprowadzania zieleni ulicznej – projektowanie, zakładanie, utrzymanie i      usuwanie. Uwarunkowania zapewnienia określonych warunków technicznych w zależności od formy stosowanej zieleni.

     Słowa kluczowe: ulice, zieleń, miasto

 

GRZEGORZ DYDKOWSKI

Sprzedaż usług transportu zbiorowego z wykorzystaniem telefonii komórkowej

Charakterystyka różnych nośników biletów – bilety papierowe, bilety z paskiem magnetycznym, karty elektroniczne.  Przesłanki wykorzystania telefonii komórkowej jako systemu pobierania opłat w transporcie zbiorowym. Charakterystyka rozwiązań w zakresie sprzedaży biletów z wykorzystaniem telefonii komórkowej

     Słowa kluczowe: transport publiczny, bilet, telefonia komórkowa

 

ELŻBIETA MACIOSZEK  

Koncepcja przebudowy skrzyżowania na małe rondo w Siemianowicach Śląskich

Omówienie modernizacji skrzyżowania z czterema wlotami na małe rondo trzema wlotami. Zmiany organizacji ruchu w kierunku poprawy płynności ruchu, zwiększenia przepustowości i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

     Słowa kluczowe : małe ronda, skrzyżowanie, bezpieczeństwo ruchu

 

Informacje  SITK

 

II edycja Międzynarodowych Targów Lokalnego Transportu Zbiorowego TRANSEXPO w Kielcach

Konferencja „Systemy transportowe. Teoria i praktyka”

Doktoraty

Konferencja „Zarządzanie ruchem na drogach – prawo, projektowanie, wykonawstwo”

75-lecie komunikacji miejskiej w Gdyni

Transport jako czynnik integracji regionów – TRANSLOG 2004