Streszczenia do numeru 6/2004

 

WOJCIECH KORDYS, WIESŁAW STAROWICZ
Preferencje i satysfakcja pasażerów z usług świadczonych przez MPK w Gnieźnie
Wyniki badań ankietowych wśród pasażerów, wykonanych w 2002 roku po raz pierwszy w historii miasta. Badania miały na celu rozpoznanie preferencji w zakresie jakości usług przewozowych oraz stopnia satysfakcji pasażerów z tych usług. Badaniami objęto 10 cech opisujących jakość usług przewozowych. Szczegółowo przedstawiono również stosunek pasażerów do pojęcia „odjazd punktualny”.

Słowa kluczowe: badania ankietowe, jakość usług przewozowych

KATARZYNA HEBEL, KRZYSZTOF GRZELEC
Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców miast i gmin aglomeracji miejskich na przykładzie Gdyni, Sopotu, Rumi i Kosakowa
Porównanie wyników badań marketingowych preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców z czterech miast i gmin aglomeracji miejskich. Badania przeprowadzono w latach 2001-2003 metodą wywiadu bezpośredniego.

Słowa kluczowe: badania ankietowe, preferencje i zachowania komunikacyjne

MICHAŁ WOLAŃSKI
Koncepcja modelu integracji taryfowej transportu regionalnego. Studia przypadków europejskich i wnioski dla Polski
Analiza koncepcji integracji taryfowej transportu regionalnego w Pradze, Kolonii i Madrycie. Założenia efektywnej i realnej w polskich warunkach integracji taryfowej podsystemów transportowych w regionie.

Słowa kluczowe: transport regionalny, integracja taryfowa

BARTOSZ MAZUR
Zahamowanie procesów integracji taryfowo-biletowej w transporcie pasażerskim Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
Analiza porozumień w zakresie integracji taryfowo-biletowej na terenie konurbacji górnośląskiej: geneza powstania tych rozwiązań, docelowe grupy rynkowe, wynik integracji postrzegany przez pasażerów, rozliczenia między stronami porozumień.

Słowa kluczowe: integracja taryfowo-biletowa

ANDRZEJ SAMBOR
Przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe w dziedzinie transportu miejskiego współfinansowane przez Komisję Europejską UE
Projekt ADONIS – podróżowanie na krótkie odległości pieszo lub rowerem. Analiza nowego podejścia do zagadnienia.

Informacje  SITK

VI Europejski Korytarz Transportowy. Dziś i jutro polskiego odcinka

Krajowy Klub Miłośników Historii i Zabytków Transportu

VI Forum dyskusyjne: Sprężony gaz ziemny (CNG) – ekologiczne paliwo do napędu autobusów miejskich