Streszczenia do numeru 7,8/2004

 

WIESŁAW DŹWIGOŃ

Efektywność zmiany częstotliwości kursowania pojazdów w transporcie zbiorowym

W artykule przedstawiono rozważania obejmujące wybrane aspekty działań poprawiających standardy obsługi transportowej. Analiza obejmuje ocenę wpływu zmiany częstotliwości kursowania pojazdów na jakość obsługi pasażerów.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, jakość, częstotliwość, efektywność

 

PAWEŁ JASTRZĘBSKI, WOJCIECH GLEŃ

Zarządzanie pasażerskim transportem drogowym w województwie na przykładzie Małopolski

W artykule przedstawiono działania w zakresie koordynacji zarządzania transportem drogowym w województwie. Celem działań jest poprawa obsługi pasażerskiej województwa. Rozważania są wsparte przykładami rozwiązań w Małopolsce.

Słowa kluczowe: transport drogowy, zarządzanie, województwo, małopolska

 

TADEUSZ DYR

Dopłaty do ulgowych przejazdów i ich wpływ na funkcjonowanie rynku regionalnych przewozów autobusowych

W artykule przedstawiono analizę wpływu zmian w zakresie uprawnień do ulgowych przejazdów na wybrane obszary rynku autobusowych przewozów regionalnych. Analizę wykonano w oparciu o badania ankietowe przedsiębiorstw PKS.

Słowa kluczowe: transport regionalny, ulgi przejazdowe, dopłaty, przedsiębiorstwo PKS

 

ZOFIA BRYNIARSKA

Zachowania komunikacyjne mieszkańców wybranych miast Śląska  w czasie weekendu

W artykule przedstawiono wyniki badań zachowań komunikacyjnych mieszkańców 12 miast Śląska w dniach wolnych od pracy. Analiza obejmuje określenie ruchliwości mieszkańców z podziałem na środki transportu, strukturę motywacji podróży oraz średnią długość podróży.

Słowa kluczowe: zachowania komunikacyjne, ruchliwość, miasto, Śląsk

 

MARIAN TRACZ , KONRAD MALICKI

Zieleń w miastach

W artykule przedstawiono problemy kształtowania zieleni w ulicach miast. Zidentyfikowano różnorodne funkcje zieleni ( techniczne, estetyczne, zdrowotne, społeczne ) oraz niekorzystne oddziaływanie zieleni. Zasygnalizowano też wybrane aspekty planowania zieleni w ulicach.

Słowa kluczowe: ulica, zieleń, miasto

 

WOJCIECH BĄKOWSKI

Komunikacja podmiejska w układzie wartości dodanej dla pasażera

W artykule przedstawiono przesłanki tworzenia wartości dodanej ( korzyści ) dla pasażera w komunikacji podmiejskiej. Rozważane są korzyści w sferze oferty przewozowej oraz w sferze ekonomiki firm przewozowych.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport regionalny, wartość dodana, efektywność