Spis treści (numer 12/00):

Adam Szewczuk
Determinanty strategii rozwojowych komunikacji miejskiej w polskich aglomeracjach
Zmiany w zarządzaniu i finansowaniu komunikacji miejskiej po ogłoszeniu ustawy o samorządzie terytorialnym w 1990 r. Ocena funkcjonowania komunikacji miejskiej w świetle statusu organizacyjnego przewoźników oraz ich wyposażenia rzeczowego. Uwarunkowania strategii rozwojowych dla komunikacji miejskiej. Główne bariery skutecznego zastosowania koncepcji rynkowego zarządzania komunikacją miejską oraz ich skutki społeczne, organizacyjne i ekonomiczne.

Kazimierz Jamroz, Lech Michalski, Klaus Schlabbach
Czy pieszy w Gdańsku jest bezpieczniejszy niż w Hamburgu?
Charakterystyka transportowa obu miast. Analiza bezpieczeństwa ruchu pieszego (wskaźniki bezpieczeństwa, główne przyczyny wypadków z pieszymi i ich lokalizacja, podział ofiar wypadków na grupy wiekowe). Zasady organizacji ruchu pieszego w Polsce i Niemczech. Zalecenia stosowania udogodnień dla ruchu pieszego w miastach niemieckich. Badania bezpieczeństwa ruchu w Gdańsku i Hamburgu. Zestawienie zbiorcze charakterystyk transportu i bezpieczeństwa ruchu dla obu miast. Wnioski.

Anna Zielińska
50 km/h w Warszawie. Historia, realizacja i skutki wprowadzenia nowych ograniczeń prędkości w Warszawie
Badania opinii publicznej oraz akcje informacyjno-edukacyjne poprzedzające wprowadzenie ograniczeń prędkości. Szczegółowy projekt nowych ograniczeń prędkości opracowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie i koszty jego realizacji. Wpływ wprowadzonych zmian na rzeczywiste prędkości pojazdów oraz zmianę liczby wypadków i kolizji na podstawie danych KS Policji i pomiarów prędkości „przed” i „po”.

Stanisław Krawiec, Leszek Czerwiński
Czas wyświetlania sygnału zielonego w sygnalizacji akomodacyjnej
Sterowanie ruchem przy wykorzystaniu sygnalizacji acyklicznej i akomodacyjnej, umożliwiającej dobieranie długości wyświetlania światła zielonego w zależności do natężeń ruchu.

Tadeusz Kopta
Konferencja OECD „Środowiskowo zrównoważony transport”. Część II
Podstawowe cechy środowiskowo zrównoważonego transportu dla Austrii, Niemiec, Holandii, Regionu Alpejskiego oraz krajów Inicjatywy Centralnoeuropejskiej. Aspekty ekonomiczne i społeczne środowiskowo zrównoważonego transportu.

Otwarcie obwodnicy zachodnio-północnej w Warszawie po 25 latach budowy

Roczny spis artykułów miesięcznika „Transport Miejski” w 2000 r.