Nr 12/2000 r.

Spis treści (numer 12/00): Adam SzewczukDeterminanty strategii rozwojowych komunikacji miejskiej w polskich aglomeracjachZmiany w zarządzaniu i finansowaniu komunikacji miejskiej po ogłoszeniu ustawy o samorządzie terytorialnym w 1990 r.…

Nr 11/2000 r.

Spis treści (numer 11/00): Tadeusz KoptaKonferencja OECD "Środowiskowo zrównoważony transport"Celem konferencji była konsultacja Wytycznych środowiskowo zrównoważonego rozwoju przedstawionych przez grupę roboczą OECD ds. transportu…

Nr 10/2000 r.

Spis treści (numer 10/00): Wojciech PieńkowskiNowe zasady prowadzenia ewidencji ulic - skok w XXI wiek? Część IIPrzykłady praktycznych działań przydatnych w budowaniu ewidencji ulic w miastach, z podkreśleniem problematyki parametrów…

Nr 9/2000 r.

Spis treści (numer 09/00): Andrzej Rudnicki, Robert Janecki, Wiesław Starowicz, Barbara ŻmidzińskaWnioski generalne wynikające z kompleksowych badań ruchu dla KatowicIdentyfikacja podstawowych problemów funkcjonowania systemu transportowego…

Nr 7,8/2000 r.

Spis treści (numer 7-8/00): Tadeusz KoptaTransport zorientowany na zrównoważony rozwój, czyli 10 lat Europejskiej Federacji Transportu i ŚrodowiskaOrganizacje wchodzące w skład Federacji i metody jej działania. Omówienie dokumentów…

Nr 6/2000 r.

Spis treści (numer 06/00): Krzysztof SobańskiSystem transportu zbiorowego w aglomeracjach kanadyjskich. Cz. II. Zasady funkcjonowania transportu publicznego w aglomeracji TorontoPodstawowe informacje o Wielkim Toronto. System transportowy…

Nr 5/2000 r.

Spis treści (numer 05/00): Andrzej SzarataKonstrukcja nawierzchni szynowych ze szczególnym uwzględnieniem mas zalewowychOgraniczanie emisji wibroakustycznej pojazdów szynowych poprzez izolowanie szyn i konstrukcji torowisk. Przykłady konstrukcji…

Nr 4/2000 r.

Spis treści (numer 04/00): Wojciech PieńkowskiNowe zasady prowadzenia ewidencji ulic - skok w XXI wiek?Omówienie regulacji prawnych dotyczących prowadzenia ewidencji dróg ze szczególnym uwzględnieniem ulic w miastach. Porównanie nowo…

Nr 3/2000 r.

Spis treści (numer 03/00): Wiesław StarowiczJakość przewozów w miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie (część II)Analiza zmienności wskaźników jakości przyjętych do oceny MPK S.A. w Krakowie w 1999 roku. Podsumowanie wyników…

Nr 2/2000 r.

Spis treści (numer 02/00): Kontrakt dla Warszawy. Rozmowa z prezydentem Warszawy Pawłem Piskorskim (przeprowadzona 1 lutego 2000 r.) Sławomir MonkiewiczKierunki usprawnienia komunikacji zbiorowej w najbliższych latach w WarszawieKoncepcje…

Nr 1/2000 r.

Spis treści (numer 01/00): Simon WainainaKomunikacja zbiorowa w KeniiWarunki geograficzno-ekonomiczne i społeczne Kenii oraz ogólna charakterystyka sieci transportowej. Rozwój i przekształcenia własnościowe komunikacji zbiorowej w Nairobi.…