Spis treści (numer 03/00):

Wiesław Starowicz
Jakość przewozów w miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie (część II)
Analiza zmienności wskaźników jakości przyjętych do oceny MPK S.A. w Krakowie w 1999 roku. Podsumowanie wyników obliczeń wszystkich badanych wskaźników jakości w 1999 r. i ocena działań MPK S.A. w zakresie dążenia do poprawy obsługi pasażerów.

Marek Bauer
Zmiany przebiegu linii wprowadzone przez MPK w Krakowie w ocenie pasażerów
Charakterystyka sieci komunikacji zbiorowej w Krakowie przed zmianami wprowadzonymi 3 stycznia 1999 r. Zmiany w układzie linii komunikacji zbiorowej mające na celu poprawę jakości usług oferowanych przez MPK, a w szczególności skrócenie czasu podróży, zmniejszenie zatłoczenia w pojazdach poprzez odpowiedni dobór taboru i częstotliwości kursowania do aktualnych potoków pasażerów, zwiększenie regularności i punktualności oraz zlikwidowanie wzajemnej konkurencji pomiędzy liniami tramwajowymi i autobusowymi. Zakres i wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w celu poznani subiektywnej oceny pasażerów wprowadzonych zmian.

Wiesław Starowicz, Ryszard Janecki, Zofia Bryniarska
Analiza zachowań komunikacyjnych mieszkańców Katowic i Siemianowic Śląskich
Wyniki badań zachowań komunikacyjnych mieszkańców Katowic i Siemianowic Śląskich przeprowadzonych w ramach Kompleksowych Badań Ruchu w 1998 roku. Charakterystyki zachowań komunikacyjnych obejmują: ruchliwość mieszkańców, podział zachowań przewozowych, strukturę motywacji podróży i parametry podróży. Wszystkie charakterystyki są przedstawione w grupach osób jednorodnych zachowań komunikacyjnych.

Priorytety w ruchu dla pojazdów komunikacji miejskiej (recenzja książki autorstwa A. Sambora)