Streszczenia do numeru 11/2004

 

RYSZARD JANECKI

Kształtowanie systemu publicznego transportu pasażerskiego o zasięgu regionalnym – nowe podejście

Regionalizacja publicznego transportu pasażerskiego. Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki kryzysu regionalnego transportu pasażerskiego. Możliwe scenariusze rozwoju transportu regionalnego. Decentralizacja funkcji regulacyjnych w kształtowaniu systemu transportu w regionie.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, regionalizm, województwo

 

TOMASZ SZCZURASZEK, JACEK CHMIELEWSKI,  JAN KEMPA, GRZEGORZ BEBYN

Przyczyny zdarzeń drogowych

Struktura przyczyn zdarzeń drogowych. Statystyki przyczyn zdarzeń drogowych. Analizy bezpieczeństwa ruchu miejsc szczególnie niebezpiecznych dla pieszych. Błędy w projektowaniu skrzyżowań z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu, droga, zdarzenia drogowe,

 

JACEK SZOŁTYSEK

Zmniejszanie skutków zatłoczenia komunikacyjnego w miastach poprzez działania zorientowane na użytkowników transportu zbiorowego

  Rola publicznego transportu zbiorowego w obsłudze miast. Metody eliminowania uciążliwości transportu dla mieszkańców. Priorytety dla transportu zbiorowego. Metody oddziaływania na użytkowników transportu zbiorowego.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, kongestia, miasto

 

 STANISŁAW GONDEK

Uprzywilejowanie pojazdów komunikacji zbiorowej na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną

Sposoby, środki i metody priorytetowej obsługi pojazdów komunikacji zbiorowej na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Wyniki projektu badawczego PRISCILLA .System  śledzenia pojazdów AVL. Przykłady uprzywilejowania pojazdów komunikacji zbiorowej na  kilku skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w Krakowie.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, priorytety w ruchu, sygnalizacja świetlna

 

RYSZARD ŻAKOWSKI

Koncepcja przebudowy skrzyżowania na małe rondo w Siemianowicach Śląskich

Organizacja ruchu kołowego i pieszego dla obsługi imprezy masowej. Podstawy prawne organizacji imprez masowych. Zmiany w istniejącej organizacji ruchu związane z obsługą imprezy masowej. Zmiany w zasadach ruchu i parkowania w obszarze oddziaływania imprezy. Zasady projektowania zastępczej organizacji ruchu. Funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w rejonie planowanej imprezy. Przykłady.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, impreza masowa, organizacja ruchu

 

WIESŁAW STAROWICZ

Jakość usług w publicznym transporcie pasażerskim. Charakterystyka nowej polskiej normy (Część II )

Druga część charakterystyki polskiej normy o jakości usług w transporcie pasażerskim. Sugerowane narzędzia zarządzania jakością: wzorce EFQM, benchmarking,, partnerstwo dla jakości, karty praw pasażera.

Słowa kluczowe: transport publiczny, jakość, przewozy, zarządzanie

 

 JAROSŁAW BAKINOWSKI

Tramwaj Combino w Poznaniu

Charakterystyka działań MPK w Poznaniu doprowadzające do  wyboru tramwaju Combino dla Poznania. Podstawowe dane techniczne rodziny tramwajów Combino  w różnych miastach Europy. Bieżące problemy związane z eksploatacją tramwaju.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, tramwaj, Poznań

 

Informacje  SITK

 

Spotkanie Prezesów i sekretarzy generalnych Europejskiego Stowarzyszenia Naukowego Transportu

 

Konferencja naukowo – techniczna „Logistyka a infrastruktura miejska”

 

Rząd przyjął projekt ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym gmin

 

Decyzja w sprawie realizacji projektów dla działania 1.6 ZPORR

 

 Jublileusz 25-lecia Oddziału SITK w Słupsku

 

Badanie statystyczne planowania przestrzennego w gminach