Wpisy

Nr 4/2018 r.

 Spis treści i streszczenie numeru 4/2018 Spis treści Maciej Kruszyna - Powiązanie funkcjonalności węzła przesiadkowego z planowaniem przewozów w sieci transportowej Jan Aleksandrowicz - Przydatność automatycznych systemów…

Nr 3/2018 r.

Spis treści i streszczenie numeru 3/2018 Spis treści Piotr Rosik, Tomasz Komornicki, Sławomir Goliszek, Przemysław Śleszyński, Wojciech Pomianowski - Modelowanie ruchu w Polsce z wykorzystaniem gminnego poziomu agregacji danych Kazimierz…