Streszczenia do numeru 4/2004

 

Ryszard Janecki
Dostępność komunikacyjna lotnisk regionalnych w Polsce. Stan istniejący i perspektywy do 2015-2021 Przewozy pasażerskie w regionalnych portach lotniczych. Dostępność komunikacyjna lotnisk regionalnych. Charakterystyka systemów obsługi komunikacyjnej tych lotnisk. Rozwiązania w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej na obszarach okołolotniskowych oraz nowoczesnych usług transportowych.
Słowa kluczowe: lotniska regionalne, dostępność komunikacyjna, przewozy pasażerskie


Adam Fularz
Walka konkurencyjna na rynku przewozów autobusowych w Wielkiej Brytanii Ocena procesu deregulacji rynku przewozów autobusowych w Wielkiej Brytanii, zapoczątkowanego w 1985 r.
Słowa kluczowe: deregulacja, konkurencja, przewozy autobusowe


St. Michał Czerniak, Beata Gajewska, Andrzej Świder
Słupki i skrzynie na drodze dla pieszych Utrudnienia w ruchu pieszym, powodowane przez urządzenia (np. słupki, donice na kwiaty, łańcuchy, itp.), które miały porządkować i ułatwiać ruch pieszy, a są utrudnieniem i zagrożeniem bezpieczeństwa przechodniów
Słowa kluczowe: ruch pieszy, bezpieczeństwo ruchu


Bogusław Molecki, Olaf Skrzymowski, Adam Molecki
Unifikacja sygnalizacji świetlnej dla pojazdów komunikacji zbiorowej Przegląd i analiza rozwiązań stosowanych w zakresie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach. Propozycje ujednolicenia tych sygnałów. Porównanie zaproponowanych rozwiązań ze stosowanymi w Niemczech i Republice Czeskiej.
Słowa kluczowe: komunikacja zbiorowa, sygnalizacja świetlna

Informacje  SITK

Andrzej Sambor
Przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe w dziedzinie transportu miejskiego współfinansowane przez Komisję Europejską. Projekt CAPTURE Celem projektu jest ocena efektywności fizycznych środków zarządzania ruchem w miastach, stosowanych w celu ograniczenia użytkowania samochodu na rzecz alternatywnych sposobów podróżowania.

III Forum dyskusyjne: Komunikacyjna wizja Podzamcza i ciągu Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie Sprawozdanie

Stefan Sarna
Program rozwoju inwestycji komunalnych pomostem dla samorządów do unijnej pomocy Sprawozdanie z konferencji.

Leszek Mikołajków
Włoskie technologie recyklingu odpadów komunalnych Sprawozdanie z seminarium.

IV Forum dyskusyjne: Szybka kolej miejska – kiedy i jak? Sprawozdanie