Streszczenia do numeru 3/2004

 

Od Wydawcy i Redaktora Naczelnego

Wiesław Starowicz, Ryszard Janecki
Integracja regionalnego transportu zbiorowego Kształtowanie obsługi pasażerskiej o zasięgu regionalnym, integracja tej obsługi oraz zakres i funkcje formalne struktur zarządzających transportem w województwie. Przykłady dotyczące województwa małopolskiego.
Słowa kluczowe: transport zbiorowy,  transport regionalny, integracja


Stefan Sarna
Systemy transportowe na tle innych sfer polityki w wybranych miastach zagranicznych Ankieta AIPCR Celem ankiety, przeprowadzonej przez Komitet Techniczny Miast i Zintegrowanej Komunikacji Miejskiej, była ocena siły związku zachodzącego między ogólnymi celami polityki miasta a: (1) jego polityką przewozową, (2) wydajnością systemu transportowego, (3) wskaźnikami przewozowymi, (4) interwencjami na sposób działania systemu transportowego.
Słowa kluczowe: ocena jakości;  ankieta


Stefan Sarna
XXII Światowy Kongres Drogowy w Durbanie Sesja ministrów odpowiedzialnych za infrastrukturę drogową oraz dyrektorów zarządów drogowych o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne; infrastruktura transportowa


Zofia Bryniarska
Zachowania komunikacyjne mieszkańców wybranych miast Śląska w typowym dniu roboczym Część II Porównanie wyników badań zachowań komunikacyjnych mieszkańców 10 miast Śląska w typowym dniu roboczym. Do podstawowych zachowań komunikacyjnych zaliczono ruchliwość mieszkańców ogółem z podziałem na środki transportu, strukturę motywacji podróży (czas, długość i prędkość).
Słowa kluczowe: zachowania komunikacyjne, ruchliwość mieszkańców


Stefan Sarna
Kryzys zasad rozwoju przestrzennego stolicy Konferencja SARP i TUP Tematem konferencji był wpływ nowych warunków ustrojowych oraz prawnych na jakość i kształtowanie architektury i ładu przestrzennego w Warszawie.
Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, zarządzanie przestrzenią


Andrzej Sambor
Przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe w dziedzinie transportu miejskiego współfinansowane przez Komisję Europejską Projekt COSMOS dotyczący strategii i metod zarządzania zatłoczeniem w miastach
Słowa kluczowe: zatłoczenie, metody zarządzania


Sławomir Monkiewicz
Uwaga! Mylące oznakowanie na nowych węzłach w Warszawie Opis oznakowania na węźle Trasy Siekierkowskiej z ul. Czerniakowską.
Słowa kluczowe: oznakowanie drogowe, bezpieczeństwo ruchu