Spis treści (numer 2/02)

Kazimierz Bartczak
Rozwój zastosowań ITS w Polsce w świetle programów badawczych i inicjatyw UE.
Wyjaśnienie terminu „ITS”. Przykłady zaawansowanych technologii telematycznych. Usługi telematyczne w transporcie i korzyści z ich zastosowania. Inicjatywy Unii Europejskiej na rzecz upowszechnienia zastosowań telematyki w różnych dziedzinach gospodarki, również w transporcie. Działania podjęte w Polsce dla wprowadzenia ITS w sektorze transportu.

T. Kopta
Opłaty za użytkowanie dróg
Zamierzenia rządów Holandii i Niemiec wprowadzenia opłat za korzystanie z sieci drogowej. Systemy opłat za użytkowanie sieci ulicznej w obszarach centralnych miast na przykładzie Singapuru i miast norweskich.

Andrzej Sambor
Opłaty za korzystanie z sieci ulicznej w centrum Londynu.
Strategia usprawnienia funkcjonowania systemu transportowego Londynu. System opłat za korzystanie z układu ulicznego w centrum. Rozwiązania w zakresie funkcjonowania transportu zbiorowego, znacznie poprawiające warunki podróżowania bez korzystania z samochodu, towarzyszące wprowadzeniu opłat.

Andrzej Brzeziński, Tomasz Dybicz
Warunki ruchu tramwajów w Warszawie
Wnioski z badań ruchu tramwajów, przeprowadzonych podczas realizacji opracowania pt. Studium przygotowawcze do modernizacji tras tramwajowych w Warszawie. Badania dotyczyły: prędkości komunikacyjnych, wymiany pasażerów na przystankach, strat czasu tramwajów na przystankach i w punktach kolizyjnych, objęto nimi 5 tras tramwajowych.

Stanisław Krawiec, Leszek Czerwiński
Sterowanie ruchem na skrzyżowaniach z uwzględnieniem priorytetu dla pojazdów ciężkich. Wykorzystanie doświadczeń szwedzkich
Przykład wykorzystania szwedzkiego systemu acyklicznego sterowania ruchem na skrzyżowaniu w Piekarach Śląskich, przy założeniu priorytetu dla pojazdów ciężarowych i autobusów.

S. Sarna
Zmiany w Kodeksie Drogowym ważne dla organizacji i bezpieczeństwa ruchu w miastach, wprowadzone w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Warszawski Okrągły Stół Transportowy. Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Rekomendacje.
Wnioski przyjęte na konferencji „Finansowanie drogownictwa i przygotowanie inwestycji”

Recenzja książki ” Marketingowe kształtowanie rynku usług transportowych”

J. Goździewicz
Coraz więcej autobusów niskopodłogowych w Gdyni.

J. Goździewicz
Berliński S-Bahn dla turystów