Streszczenia do numeru 1/2005

Anna Bartczak, Tomasz Żylicz

Dylematy rozwoju transportu w świetle Strategii Lizbońskiej

Artykuł rozwija zagadnienie rozwoju polskiego transportu świetle ustaleń Strategii Lizbońskiej, która wytyczyła kierunki rozwoju Unii Europejskiej (UE) w pierwszej dekadzie XXI. wieku. Na tle wspólnej polityki transportowej i dylematów transportowych nowych członków UE omawiane są instrumenty racjonalizacji transportu oraz dylematy rozwojowe transportu.

Słowa kluczowe: transport, rozwój, Strategia Lizbońska

 

Andrzej Zalewski

Polityka transportowa w wielkich miastach polskich

Zmiany w polityce transportowej w wielkich miastach polskich na przełomie XX i XXI wieku w kontekście zmian systemowych początku lat dziewięćdziesiątych. Uwarunkowania oraz metody i środki realizacji polityki transportowej. Rozważania wzbogacone są przykładami polityk Warszawy, Łodzi, Krakowa, Poznania, Gdańska i Katowic.

Słowa kluczowe: polityka transportowa, system transportowy, Warszawa, Łódz, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice

 

Waldemar Rokicki

Nowoczesny system pobierania opłat z kartą elektroniczną – doświadczenia polskie i europejskie

Podstawowe informacje i dylematy wykorzystania karty elektronicznej jako biletu w publicznym transporcie zbiorowym. Przykłady miast stosujących taki bilet. Zalety biletu elektronicznego. Proces wdrażania biletu elektronicznego.

Słowa kluczowe: transport publiczny, bilet elektroniczny, karta miejska

 

Michał Wigurski, Piotr Brzeziński

Nowoczesne systemy pobierania opłat w lokalnym transporcie zbiorowym na przykładzie Systemu Karty Miejskiej

Charakterystyka systemu karty miejskiej na podstawie Warszawskiej Karty Miejskiej – pierwszego i jednocześnie największego w Polsce uruchomienia sprzedaży biletów komunikacji miejskiej na nośniku elektronicznym. Doświadczenia z trzyletniego okresu eksploatacji.

Słowa kluczowe: transport publiczny, bilet elektroniczny, karta miejska, Warszawa

 

Karol Trammer

Zintegrowane systemy transportu publicznego ( IDS ) w Czechach

Charakterystyka kilku zintegrowanych systemów transportu publicznego – IDS (Integrovaný Dopravní Systém) w Republice Czeskiej. Omówienie na przykładach integracji taryfowej oraz koordynacji rozkładów jazdy różnych przewoźników działających na danym obszarze.

Słowa kluczowe: transport publiczny, integracja, Republika Czeska

 

Jan Raczyński

Najdłuższe linie tramwajowe w Polsce

Historia powstania sieci łódzkich tramwajów podmiejskich będącej najbardziej rozległą siecią w Europie. Omówiono trzy najdłuższe polskie linie tramwajowe, linię nr 46 Łódź -Ozorków (32 km), linie 11 Zgierz –Pabianice przez Łódź (28 km) oraz linię 43 Łódź – Lutomiersko (24 km od 2001 r.).

Słowa kluczowe: komunikacja tramwajowa, tramwaj, Łódź

 

Jan Macała

Tramwaje niskopodłogowe typu NGT6 – doświadczenia po pięciu latach eksploatacji w Krakowie

Historia wprowadzania nowoczesnych niskopodłogowych tramwajów typu NGT6 do komunikacji zbiorowej w Krakowie. Podstawowe cechy eksploatacyjne tramwajów w pięcioletnim okresie eksploatacji.

Słowa kluczowe: : transport publiczny, tramwaj, MPK Kraków

 

Bogusław Molecki, Marcin Sienkiel

Preferencje dla komunikacji zbiorowej Wrocławia w teorii i praktyce

Artykuł rozwija zagadnienia praktycznej realizacji polityki transportowej miasta Wrocławia w zakresie transportu publicznego. W szczególności rozważane są priorytety dla transportu publicznego, integracja transportu publicznego, komfort na przystankach, taryfa i informacja dla pasażerów.

Słowa kluczowe: transport publiczny, polityka transportowa, Wrocław

 

Bożena Grad

Programy finansowe determinujące innowacyjność przedsiębiorstw regionalnego pasażerskiego transportu publicznego w ramach Regionalnych Strategii Innowacyjnych

Artykuł rozwija zagadnienia powiązań innowacyjności przedsiębiorstw pasażerskiego transportu publicznego z regionalnymi strategiami innowacyjnymi oraz programami finansowania rozwoju tego sektora transportu.

Słowa kluczowe: transport regionalny, rozwój, innowacje, finanse

 

Informacje  SITK

 

XI Forum Dyskusyjne na temat komunikacji pt. „Jak poprawić jakość usług komunikacyjnych – pasy autobusowe na zatłoczonych ulicach”


Nagrody Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji

Nagrody Ministra Infrastruktury za najlepsze prace naukowe i dyplomowe w dziedzinie transportu

Z prac Komitetu Sterującego Sektorowego programu Operacyjnego Transport


Nagroda imienia Friedricha Lista 2005


Projekt Ustawy o transporcie publicznym po raz kolejny


Rząd przyjął projekt ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

Posiedzenie Komitetu Naukowego SITK RP