Spis treści (numer 1/02)

Andrzej Brzeziński, Wojciech Oleksiewicz, Andrzej Sambor, Wojciech Suchorzewski
Nowoczesna komunikacja tramwajowa – wymagania przy modernizacji.
Podstawowe wymagania, jakie powinna spełniać zmodernizowana trasa nowoczesnego tramwaju w odniesieniu do: taboru, infrastruktury trasy, organizacji i sterowania ruchem tramwajów, systemu informowania pasażerów, usprawnienia funkcjonowania przystanków.

Wojciech Dembiński
Porównanie wymagań stawianych pojazdom tramwajowym w Niemczech i w Polsce.
Wymagania stawiane pojazdom tramwajowym w Niemczech w odniesieniu do przepisów polskich, obejmujące m.in.: zasady budowy pojazdów, sterowanie pojazdem, hamulce, urządzenia sygnalizacyjne, stanowisko motorniczego, urządzenia informacyjne, drzwi pasażerskie.

Katarzyna Hebel, Olgierd Wyszomirski
Integracja taryfowa podsystemów transportowych w regionie.
Przydatność poszczególnych systemów taryfowych i biletowych do integracji transportu zbiorowego w regionach. Polityka cen za usługi transportu zbiorowego w regionach w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Zakres uprawnień do przejazdów ulgowych. Rezultaty integracji taryfowej w Polsce i krajach UE.

Andrzej Krych, Marcin Pawłowski
Poznańskie doświadczenia integracji przewozów kolejowych i miejskich. Studium zintegrowania komunikacji kolejowej i tramwajowej.
Koncepcja integracji komunikacji kolejowej i tramwajowej, w tzw. systemie tramperowym, w aglomeracji poznańskiej.

Stanisław Krawiec, Leszek Czerwiński
LHOVA – strategia sterowania ruchem z uwzględnieniem ochrony środowiska.
Opis systemu sterowania ruchem na pojedynczych skrzyżowaniach z sygnalizacją acykliczną wzbudzaną przez pojazdy, położonych poza terenem zabudowanym.