Wpisy

NR 5/2021 R.

Spis treści i streszczenie nr 5/2021 Spis treści Adrian Noworolnik - Efektywność kanałów dystrybucji biletów emitowanych przez Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach Adam Machelski - Identyfikacja niewłaściwych zachowań…
SITK RP

NR 3/2021 R.

Spis treści i streszczenie nr 3/2021 Spis treści    Noworolnik Adrian - Kształtowanie taryfy przewozowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) Andrzej Rudnicki - Powiązania sieci ulic polskich miast z drogami ruchu…