Wpisy

Wydawnictwa SITK RP

NR 6/2022 R.

Spis treści i streszczenie nr 6/2022 Spis treści Maciej Kaczorek, Marianna Jacyna - Model decyzyjny rozwoju systemu transportowego z zastosowaniem logiki rozmytej   Jan Aleksandrowicz - Wielokryterialna optymalizacja przydziału taboru…